تی تاکسی

تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه

تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه

با رزرو تاکسی فرودگاه از تی تاکسی، متیوانید از تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه و خودروی رزروی خود آگاه شوید و بدون استرس برنامه ریزی کرده و زمان خود را مدیریت کنید. همچنین رزرو از مبداء فرودگاه به شما این اطمینان را میدهد که در هر زمان از شبانه روز، قبل از فرود پروازتان در فرودگاه تاکسی مورد نظر شما جلوی سالن خروجی منتظر شماست و دیگر حتی نگرانی بابت ماندن در صف های طولانی تاکسی و نبود تاکسی در زمان پیک پروازها نخواهید بود.

جهت مشاهده تعرفه ها بر اساس خودروی انتخابی روی لینک های زیز کلیک کنید:

تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه - تی تاکسی

تعرفه کرایه بر اساس نیاز شما در ۷ تیپ مختلف ارائه میشود