تی تاکسی

تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه مهرآباد

تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه مهرآباد

 

شرکت تی تاکسی، با ارائه متنوع تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه مهرآباد برای سرویسهای رفت و برگشت به فرودگاه مهرآباد، به شما امکان انتخاب از لحاظ نوع خودرو، میزان هزینه و بر اساس تعداد نفرات و چمدان ها را بر اساس نیاز و سلیقه میدهد.