تی تاکسی

تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه امام

تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه امام ۱۴۰۳

 

شرکت تی تاکسی، با ارائه متنوع تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه امام برای سرویسهای رفت و برگشت به فرودگاه امام، به شما امکان انتخاب از لحاظ نوع خودرو، میزان هزینه و بر اساس تعداد نفرات و چمدان ها را بر اساس نیاز و سلیقه میدهد.